måndag 23 februari 2009

EU-eliten utarbetar krisplan


Angela Merkel hade på söndagen kallat till presskonferens i det tyska regeringspalatset vid floden Spree. Åtta män och Angela kom tre kvart försenade till denna presskonferens.

Berlin är en mellanstation mellan Washington och London. I november träffades de s.k. G20-länderna i Washington och nästa möte sker den 2 april i London. Detta möte får enligt Sarkozy inte misslyckas.

De största framstegen under söndagen var följande enligt Agneta Merkel.
”– Vi har klarare formuleringar när det gäller skatteoaserna och hedgefonderna, liksom när det handlar om vilken roll Internationella valutafonden och det finansiella stabilitetsforumet ska spela, sade hon och hade papperet med de sju punkter man kommit överens om framför sig.

De sju punkterna från Berlinmötet
1. Internationella valutafonden (IMF) och det finansiella stabilitetsforumet (FSF) ska ansvara för att aktionsplanen från Washington i november ska drivas vidare.
2. Alla finansmarknader, även hedgefonder, som kan utgöra en risk, ska stå under uppsikt och vara reglerade.
3. Sanktioner måste utvecklas mot bland annat skatteoaser som skydd mot de faror som utgår därifrån.
4. Bankerna måste i goda tider bygga upp en buffert av eget kapital för att vara rustade för dåliga tider.
5. EU-länderna vill i London ta upp diskussionen om en global stadga – ett marknadsekonomiskt regelverk som ska skapa ordning och förebygga excesser.
6. Akuta åtgärder mot krisen ska i minsta möjliga grad skada den fria konkurrensen. EU-länderna förväntar sig att de andra G20-länderna inte vidtar protektionistiska åtgärder.
7. Internationella valutafondens medel ska fördubblas till 500 miljarder dollar för att fonden ska kunna ingripa snabbt om medlemsländerna hamnar i betalningssvårigheter.”

DN den 23 februari.

söndag 22 februari 2009

Tjeckiens president Vaclav Klaus - en statsman med integritet och intelligens

Östra Ölands fria horisont onsdagen den 19 februari i år kan man läsa att han orsakade tumult och uppror i Europaparlamentet när han där höll ett EU-kritiskt tal, som naturligtvis inte återgetts i längre referat i main stream media.

"Vaclav Klaus:
Jag fruktar att försöken att snabba på och fördjupa integrationen i Europa samt att förflytta besluten över medborgarnas liv till den europeiska nivån kan få den effekten att dessa strävanden förstör allting som uppnåtts i Europa det senaste halva århundradet.

Vi får inte underskatta rädslan hos många medlemsstater att deras problem på nytt skall beslutas av andra någon annanstans och utan deras eget deltagande i dessa beslut samtidigt som deras möjlighet att påverka besluten är högst marginella.

Hitiintills har den Europeiska unionen varit tämligen framgångsrik tack vare det faktum att varje stat haft samma vikt och den kunde därför inte ignoreras. Låt oss inte hamna i det läget där Europas invånare framlever sina liv i resignation över att EU-projektet tillhör inte dem, att det utvecklas på ett annat sätt än vad de önskar och att de tvingas att acceptera det - då skulle vi lätt hamna i en situation och i tider som vi trodde tillhörde historien...

Denna fråga är tätt sammanbunden med den om den goda tillväxten. Vi måste öppet tillstå att det nuvarande ekonomiska systemet inom EU medfört en tillbakapressad marknad; det har uppstått ett system med en centralt kontrollerad ekonomi. Historien har visat att detta är en omöjlig väg, ”a dead end”. Och likväl finner vi oss vandra samma väg en gång till. Detta leder till ökad regeringskontroll och lägger hämsko på den spontana, fria marknaden.

Den senaste tiden har detta ytterligare accentuerats genom felaktiga tolkningar av orsakerna till den nuvarande ekonomiska situationen, som om denna vore orsakad av den fria marknaden medan orsakerna i själva verket och tvärtom orsakats av politisk manipulation av marknaden.

Det är på nytt nödvändigt att ange den historiska erfarenheten i vår del av Europa och berätta om de lärdomar vi dragit...

Många av er känner säkert till den franske ekonomen Fredric Bastiats och hans berömda essä med rubriken Ljustillverkarnas önskemål, som är en klassisk läsning för alla som vill veta hur det går när politikerna ingriper i den fria marknaden. Den 14 november visade den Europeiska kommissionen att Bastiats essä inte var fiktiv och påhittad utan då pålades en 66-procentig tullavgift på ljus importerade från Kina. I min vildaste fantasi kunde jag inte föreställa mig att en 160-årig essä kunde bli verklighet, men så har skett. Den enda effekten av ett massivt införande av dylika åtgärder i ekonomin är minskad ekonomisk aktivitet - den enda lösningen och framkomliga vägen är avreglering av den europeiska ekonomin.

Jag vill påminna er om de universella värden som styrt Europa i århundraden, principer som ej förändras av tiden och som bör följas av EU. Jag är övertygad om att invånarna i Europa önskar frihet, demokrati och ekonomiskt välstånd.

I detta läge är den viktigaste uppgiften att se till att en diskussion om dessa problem inte tystas och anses som en attack på den euroepeiska integrationen.

Jag har alltid ansett att en fri diskussion om dessa ting, att bli lyssnad till och allas rätt att få presentera något annat än ”den enda korrekta åsikten”, hur vi än misstycker, är demokratins själva hjärtpunkt, som vi var förnekade i över fyra decennier.

Vi, som var tvingade att genomleva denna erfarenhet, lärde oss att fritt utbyte av åsikter och ideer är det grundläggande villkoret för en levande demokrati och jag hoppas att detta krav kommer att mötas med respekt i framtiden. Detta är den enda metoden för att göra EU mer fritt, mer demokratiskt och ekonomiskt framgångsrikt...”

Detta tal till friheten med anslag av Churchill kunde förstås en del parlamentariker i Bryssel inte stå ut med - de lämnade salen och buade; - en direkt parallell till perioden då Churchill stod helt ensam, utbuad och förtvivlad över att ingen lyssnade. Ganska betecknande är att president Obama lämnat tillbaka till England den byst av Churchill som fanns i Vita Huset - ett omen så gott som något, i detaljen ser du helheten.

------------------

EU:s härskarklass står handfallen inför den ekonomiska krisen

Det inkompetenta EU-parlamentet pratar Lissabon-fördrag och global uppvärmning medan euron och dollarn är på randen av ett sammanbrott.

Det borgerliga blocket har tidigare regerat Sverige under ekonomiska kollapser, det var under regeringarna Fälldin och Bildt. Regeringen Reinfeldt hoppas kunna göra de mörka erfarenheterna till en styrka. Men eftersom Sverige är med i EU är han förmodligen bunden till händer och fötter.

Vi står inför mycket hårda tider då hela segment av våra samhällen kommer att ändras temporärt eller till och med permanent försvinna. En förväntad kollaps i det globala monetära systemet under sommaren 2009 kommer att leda till en kollaps av den amerikanska dollarn (och alla dollar-denominerade tillgångar), men det kommer också på grund av psykisk infektion att orsaka en total förlust av förtroendet för pengar.

Hur kommer människor att reagera på världskrisen? Hans Rustad skriver:

Det blåser en radikal vind över Europa, den är antikapitalistisk, och den bryter invanda skiljelinjer. Både högerextrema och vänsterradikala är mot kapitalism och globalisering och det hörs också röster som är emot arbetsinvandring.

Det är särskilt i Frankrike som denna tendens är märkbar. Man använder 68 för att moblisera.

Trotskisten Olivier Besancenot har grundat ett nytt anti-kapitalistiskt parti, och hans popularitet har skjutit i vädret från 12 till 23%.

Det är naturligtvis den ekonomiska krisen som sätter väljarkåren i rörelse. Man hör att bankerna räddas med stora belopp. Varför inte arbetare som blir uppsagda? Årtionden av uppgång innebär att folks förväntningar är höga: de tror att regeringen har obegränsade medel.

Besancenot har tagit bort ordet kommunistisk. Ordet antikapitalistisk förenar folk från alla läger, kanske ger det tåget en annan riktning? Antikapitalistisk spelar på känslor.

Den stora invandringsbefolkningen är en ny faktor. Den var inte där i 68. Just den kan fascineras av ordet antikapitalism. Det kan lätt översättes med att riva ner och krossa.

Tjeckiens Vaclav Klaus vägrar att rätta in sig i ledet


Det framgår mer och mer att Tjeckiens president Vaclav Klaus inte är så imponerad av demokratin inom EU. I DN den 20 februari fick Vaclav Klaus känslorna att svalla. En del parlamentariker lämnade salen, då Klaus menade att ett starkare EU-parlament inte löser några problem. Han anser att det måste finnas en debatt om hur EU fungerar. Han menar helt enkelt att EU är på fel väg.

Vaclav Klaus har en liberal syn på ekonomi. Han efterträdde Vaclav Havel som president och var tidigare mellan 1992-1997 premiärminister i Tjeckien. Han är ekonom och grundade högerpartiet ODS. Vaclav Klaus är helt klart mycket EU-kritisk och har skrivit många artiklar som kritiserar att Tjeckien måste dela sin självständighet med EU. Han kallar EU för ett misslyckande.

Han har inte så stor makt i Tjeckien men det är han som skall skriva under Lissabonfördraget om landets parlamentariker godkänner det. Men på en fråga om han tänker skriva under så svarar han ”schackspelare meddelar inte sitt nästa drag i förtid”.

”För inte så länge sedan levde vi just i ett politiskt system som inte tillät alternativ” yttrade Vaclav Klaus och kritiserade ledamöterna hårt och kallade dem för kommunister och för att lägga sig i vanliga människors liv.

Vaclav Klaus verkar vara något så ovanligt idag som en politiker med ryggrad och integritet.

lördag 21 februari 2009

Dubbelfel för Vänstern i Malmö

- Att socialdemokraterna och vänstern skall hindra Malmös idrottsintresserade att följa tennismatchen mellan Sverige och Israel är skamligt. Självklart kan och skall polisen garantera säkerheten vid tennismatchen. De styrande i Malmö viker sig för hot om våld som inte är acceptabelt i en demokrati.

Det säger Olle Schmidt, europaparlamentariker (FP), med anledning av att fritidsnämnden i Malmö bestämt sig för att Davis Cup matchen Sverige-Israel ska spelas inför tomma läktare.

- Fritidsnämndens beslut kan inte få stå oemotsagt. Kommunstyrelsen måste nu ta sitt ansvar så att Malmös anseende inte försämras ytterligare. Det har varit oroligt på Malmös gator och den judiska minoriteten har känt sig hotad. Manifestationen för fred i Mellanöstern förra söndagen kunde genomföras efter en massiv polisinsats. Samma sak måste ske vad gäller tennismatchen.

- Vi får aldrig vika våldsverkarna. Naturligtvis skulle fritidsnämnden kunnat garantera säkerheten. Istället gör de ansvariga en politisk poäng av att stoppa tennismatchen. Detta är ett mycket allvarligt dubbelfel, avslutar Schmidt.Bild: Möllevångstorget i Malmö

svd sds sds hd sds sds

torsdag 19 februari 2009

Tjeckiska parlamentet ger grönt ljus för Lissabonfördraget

I SvD kan man läsa att det tjeckiska parlamentet sagt ja till det nya EU-fördraget, det så kallade Lissabonfördraget.


Men fortfarande saknas ett ja från parlamentets överhus och en underskrift av landets EU-skeptiske president.

måndag 16 februari 2009

Glödlampan ersätts av miljöfarlig energisparareI DN idag kan man läsa en artikel att glödlampan skall ersättas av miljöfarlig energisparare. Glödlampsförbudet är ett av ett flertal beslut inom EU:s ekodesigndirektiv med syftet att få ned energianvändningen i Europa. I den lampa som ersätter glödlampan finns kvicksilver som skall bort. Det blir nu viktigare än tidigare att samla in lamporna för återvinning.

Läs mer om detta på Kemi

Grattis till misstron

Lone Andersen skriver i Jyllands-Posten:

Euron fyller 10 år och är i mitt i sin hittills värsta kris. Det finns en djup misstro mot länder som Grekland, Italien och Spanien. Men ingen vågar tänka det otänkbara - att dessa länder tvingas dra sig ur samarbetet och återinföra drakmer, lire och pesetas.

Det skulle annars vara så festligt: Euron fyllde vid årsskiftet 10 år, och en sådan rund sak måste ju firas.

Men stämningen är bara inte inställd på det, för euron är också i djup kris. Det anser åtminstone en stor del av dem som förstår sig på sådant.

Den mest tydliga beviset för att det på sina håll råder djupt tvivel om styrkan i det gemensamma europeiska ekonomiska projektet finner man i Grekland.

Extra spektakulärt blev det i december, när folk i stora demonstrationer visade sin upprördhet över att polisen hade skutit en 15-årig pojke. Men missnöjet hade pyrt länge över den grekiska regeringens ekonomiska politik och den stora arbetslösheten i landet.

Att det inte bara är befolkningen som är missnöjd med ekonomin framgår tydligt av den ränta, som investerare vill ha för att låna den grekiska regeringen pengar. Även om Grekland är med i euron och därmed är med i den pakt i vilken nationerna lovar stabilitet genom att att minska underskottet i de offentliga budgeterna och statsskulden, kräver investerare en betydande riskpremie på de statsobligationer som den grekiska regeringen utfärdar för att skaffa pengar till underskottsekonomin.

Euro-länderna har gett varandra handslag på att underskottet i deras offentliga budgeter inte får överstiga 3 procent av den totala ekonomiska verksamheten i landet, mätt som bruttonationalprodukten, BNP. Greklands underskott beräknas enligt EU-kommissionen uppgå till 3,75 procent detta år och stiga ytterligare till över 4 procent nästa år.

Det sätter prägel på landets skuld. Egentligen får euroländerna maximalt ha en skuld på 60 procent av BNP. EU-kommissionen räknar med att Greklands statsskuld kommer att öka från 94 procent av BNP i år till 98,4 procent 2010.

Detta är allvarligt. De illavarslande siffrorna fick i mitten av januari det erkända kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's att sänka det betyg som avgör landets kreditvärdighet. Förutom den omedelbara förödmjukelsen kostar det också massor av pengar. När investerare vill låna Tyskland pengar på 10-åriga statsobligationer för en ränta på 2,99 procent vill de för närvarande ha cirka 5,75 procent för att låna den grekiska staten pengar.

Detta är utan motstycke, enligt Jesper Rangvid, professor vid Copenhagen Business School. Han tror att skillnaden avspeglar att det anses som en reell risk att den grekiska ekonomin kommer att råka ut för något drastiskt - det kan hända att landet hamnar i en situation där det inte kan återbetala lånen, eller det otänkbara, att Grekland beslutar sig för att dra i den ultimata handbromsen och dra sig ur euron för att gå tillbaka till drakmer.b

lördag 14 februari 2009

Moderat oro för nationalism inför EU-valet


I Dagens nyheter den 14 februari kan man läsa att Gunnar Hökmark toppar Moderaternas lista inför EU-parlamentsvalet i juni.

Varningarna duggar tätt då det gäller nationalism. Begreppet nationalism är olyckligt, säger moderaternas Per Schlingmann till DN. Moderaterna vill ha en diskussion om vilket parti som är bäst på att värna svensk lagstiftning och om vilket inflytande vi vill ha.

Gunnar Hökmark säger sig inte vara skeptisk till EU men är skeptisk till Marita Ulvskog som toppar socialdemokraternas EU-lista.

Här följer en beskrivning vad nationalism är. Läs mer på eutext och eutext

Informationen är hämtad från Bra Böcker årgång 1979.

NATIONALISM
Nationalism, idén att folk med språklig, kulturell och ekonomisk gemenskap skall utgöra en egen suverän stat vars intresse sätts framför individuella eller internationella hänsyn. Tanken framväxte i Europa på 1700-talet och tog sig under 1800-talet uttryck i bildandet av nationalstater och har sedan dess varit den ideologi som framför allt annat bestämt internationell politik. Efter andra världskriget har ideologin vunnit insteg i tredje världen och legat till grund för koloniernas självständighetskrav och inre strider. Nationalism kan ta sig uttryck i starkt hävdande av den egna nationen och nedvärderande av andra, men brukar då kallas chauvinism.

lördag 7 februari 2009

Är EU det nya romerska riket?


Finns det någon framtid för EU?

Finns det någon gemensam värdegrund och hur fungerar det i verkligheten ? Så här skriver Stefan Jonsson i DN

EUROPA ÄR BARA ETT PÅHITT
”Det verkligt skandalösa med det uppmärksammade konstverket i EU-rådets byggnad i Bryssel är att det säger sanningen om Europas brist på enhet”

Jag hämtar följande från artikeln:

Det mest provocerande med Cernys skulptur är nämligen inte att den sårar någons nationalkänsla eller att Cerny lurat tjeckiska politiker. Det skandalösa ligger i titeln och verkets konstruktion. De enskilda staterna är lösryckta bitar på världssystemets järnkonstruktion. Varje bit är självtillräcklig och avskuren, utan förbindelser med de andra. EU-processen är inte samband utan sönderfall, inte synergi utan entropi.

Varför upprör en sådan Europabild känslor i Bryssel? Kanske därför att den ställer politikerna öga mot öga med en sanning de önskar tränga bort.

Det slående med Europaparlamentet är att det förekommer så lite kontakt mellan delegaterna från olika länder, säger Luciana Castellina i senaste numret av brittiska tidskriften New Left Review (nr 55, 2009). Hon är en av veteranerna i parlamentet, där hon representerade Italiens vänster från 1979 till 1999.

Castellina fortsätter: "På kvällarna går alla och äter middag med sina landsmän - tyskarna med tyskar, italienarna med italienare. Man äter olika mat, på olika tider, och begriper vanligen inte varandras språk. Alla läser sin egen nations tidning: italienarna kommer med La Repubblica, spanjorerna med El País, britterna med Guardian, fransmännen med Le Monde. Det finns inget gemensamt europeiskt liv. En gång försökte jag och borgmästaren för Strasbourg starta en filmcirkel; det misslyckades fullständigt. Nästan ingen dök upp, och när folk kom så var det för att det visades en film från deras hemländer."

På två utmärkta filmer på youtube med kommentarer kan man ta del av vad EU verkligen är. Den nya odemokratiska superstaten.

tisdag 3 februari 2009

EU har problem med Tjeckien

Tjeckien dröjer med beslut om EU-fördrag

Problemen börjar hopa sig för det ”demokratiska” projektet EU. I Sydsvenskan idag skriver Kjell Albin Abramson att Tjeckiens parlament skulle ha röstat om Lissabonfördraget den 2 februari.

Det råder stor oenighet och en av de främsta kritikerna är presidenten Vaclav Klaus, som klart och tydligt sagt ifrån att han inte sätter sin namnteckning på fördraget.

Sveriges riksdag röstade ja i november 2008 utan att låta svenska folket få säga sin mening.

Lissabonfördraget eller EU:s nya ”grundlag” måste godkännas av samtliga 27 länder. Hittills har 23 länder antagit det.

Irland röstade nej vid en folkomröstning i juni. En ny folkomröstning planeras till hösten.

I Tyskland undersöker författningsdomstolen om fördraget står i strid med landets författning.

Regeringen i Polen har godkänt fördraget. President Lech Kaczynski har ännu inte undertecknat fördraget utan vill avvakta Irlands andra folkomröstning.

Se mer om EU i en utlagd film som säger allt om EU:s ambitioner.
”VÄGEN FRAMÅT”på youtube.com.

måndag 2 februari 2009

Jordbruksministern och de plockade gässen

I DN den 2 februari kan man läsa att jordbruksministern Eskil Erlandsson, som är oerhört positiv till EU, skall påverka EU om lagstiftning, då avslöjats att man plockar dunen då gässen är levande. Detta är oerhört plågsamt och får betraktas som kvalificerat djurplågeri.

Miljontals gäss och ankor plockas medan de lever för att bli dun i kuddar och täcken. Gässen plockas upp till fyra gånger innan de till slut slaktas.
” Gässen plockas första gången när de är åtta veckor gamla, sex veckor senare har dunen växt upp och fåglarna plockas på nytt. Gässen kan plockas fyra gånger innan de till slut slaktas och plockas en sista gång.

En duktig arbetare kan plocka 300 levande gäss på en arbetsdag.

Jag ska visa hur man knyter ihop vingarna, så att fåglarna inte flaxar iväg, säger kvinnan som är chef för dunplockarlaget på den ungerska gård Kalla fakta har filmat.”

Källa: Huvudstadsbladet

svd svd svd svd sds

EU-valet i Sverige

Under SVERIGE Nyhetsdygnet i DN den 2 februari kan man läsa att socialdemokraternas mål är en miljon röster i EU-valet.

Mona ”Toblerone” Sahlin anser att det är ett mycket viktigt val. Hon framhöll att valet i juni utgör samma frågor och värdegrund som i ett svenskt val.

Marita Ulvskog är första namn på socialdemokraternas EU-lista och menar att EU-valet är ett val mellan regeringen Reinfeldts tro på orättvisor och socialdemokraternas syn på rättvisa.

Margot Wallström vill ha fler kvinnor i beslutspositioner i EU. ”Det är inte glastaket eller klister på golvet som är i vägen, det är ett tjockt lager av män som är problemet”.

dn sds